Hướng Dẫn Sử Dụng
Hotline
0904664055
Giờ làm việc
T2 - Sáng T7
Email
duragym.canada.quy2@gmail.com
Tài khoản
Đăng nhập & đăng ký
Hướng Dẫn Sử Dụng

1. SỬ DỤNG GIÁO ÁN

Bước 1:

Tùy theo gói tài khoản của mình, Bạn chọn "CHƯƠNG TRÌNH 0-2",  "CHƯƠNG TRÌNH 3-6" hoặc "CHƯƠNG TRÌNH 7-14" để giảng dạy.

Bước 2:

Chọn "LÝ THUYẾT", mở nút thả xuống "CHỌN TIẾT GIẢNG..." để chọn nội dung cần nghiên cứu.

- Phần lý thuyết chung.

- Quy định về giáo viên.

- Quy định về dụng cụ.

- Kế hoạch dạy học.

- Tiến trình dạy học. Lưu ý ghi nhớ số tiết học tương ứng với lịch học của Trường.

- Tác dụng của tập Dura Gym.

Bước 3:

Vào phần "GIÁO ÁN", mở tiết học theo Tiến trình dạy học ở Bước 2.

Bấm vào tiết học để xem chi tiết nội dung bài giảng.

Lưu ý: Mỗi tuần Bạn có thể xem được 05 giáo án. Gồm 01 giáo án của tuần đang dạy, 02 giáo án tuần tiếp theo, 02 giáo án tuần trước. Những giáo án ẩn đi, sẽ được Dura Gym cập nhật, thay đổi trong các kỳ học tiếp theo.

2. ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Liên hệ để có hướng dẫn chi tiết.

3. HỖ TRỢ KHI CÓ SỰ CỐ

Quá trình sử dụng tài khoản, nếu có sự cố truy cập, DuraGym sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp qua Điện thoại,  Email,Facebook, Zalo... và các hình thức liên lạc khác để duy trì hoạt động giảng dạy của các trường.

 

 

Copyright © 2020